İyilik güzellik nedir, İyilik güzellik ne demek

İyilik güzellik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, ünlem olarak kullanılır.

  • İyilik sağlık

İyilik güzellik tanımı, anlamı:

İyilik : İyi olma durumu, salah. Yarar veya elverişlilik, nimet. Sağlığı yerinde olma durumu, esenlik. Karşılık beklenilmeden yapılmış olan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inayet.

Güzellik : Ahlak ve fikrî nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey. Okşayıcı söz veya davranış, iyilik, yumuşaklık. Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün. Güzel olan bir kimsenin niteliği.

Sağlık : Sağ, canlı, diri olma durumu. Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

İyilik sağlık : "Nasılsınız?" sorusuna karşılık olarak sağlıklı ve iyi durumda olunduğunu anlatan bir söz, iyilik güzellik.