İyot nedir, İyot ne demek

İyot; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element (simgesi I)

Kimya'daki anlamı:

Simgesi I ,Atom numarası 53, atom kütlesi 126,9044 g, e.n. 114 °C, k.n. 184 °C olan zehirli, aşındırıcı, koyu granüller halinde, kolaylıkla süblimleşen, suda az çözünen alkol ve iyodür çözeltilerinde çözünen boya, tentürdiyot ve ilaçlarda kullanılan antiseptik özelliğe sahip ametal halojen element.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Vücutta çok az bulunan, tiroit hormonlarının üretimine katılmasıyla önem kazanan, eksikliğinde tiroit bezinin büyümesiyle belirgin guatr hastalığına neden olan mineral.

İngilizce'de İyot ne demek? İyot ingilizcesi nedir?:

iodine, iode, iodure

Fransızca'da İyot ne demek?:

iode

İyot hakkında bilgiler

İyot (Yunanca "mor" anlamına gelen iodes 'ten), sembolü I, atom numarası 53 olan bir elementtir. Kimyasal olarak iyot halojenlerin en az reaktif olanı, astatin'den sonra en elektropozitif olanıdır. İyot başlıca tıpta, fotoğrafçılıkta ve boya imalatında kullanılır. Çoğu canlının eser miktarda iyota gereksinimi vardır.

 

Diğer halojenler (periyodik tablonun Grup VII üyeleri) gibi iyot da iki atomlu moleküller oluşturur, dolayısyla moleküler formülü I2'dir.

İyodür, iyot elementinin -1 yüklü hâlidir ve alkali elementlerle tuzlar oluşturur (potasyum iyodür, sodyum iyodür gibi.)

İyot çevrede başlıca deniz suyunda çözümüş iyodür olarak mevcuttur, ayrıca bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde de bulunur. Potasyum iodürün bakır(II) sülfat ile reaksiyonu ile son derece saf halde iyot elementi elde edilebilir. Bu elementi saflaştırmanın birkaç başka yöntemi daha vardır. Element deniz suyunda seyrek bulunmasına rağmen kelp ve bazı başka deniz bitkileri iyodu bünyelerinde biriktirme yeteneğine sahiptirler. Bu sayede iyot gıda zincirine girer, ayrıca ucuz yoldan da saflaştırılabilir, ve ayrıca balıkta da bulunur.

İyot ile ilgili Cümleler

  • Bu kesiğe biraz iyot sürün.
  • Kimyada, "I" hem iyot hem de iyodür anlamına gelebilir.
  • İyot suyun saflaştırılması için kullanılır.

İyot tanımı, anlamı:

Atom : Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık.

Numara : Öğrenciye verilen not. Eğlendirici oyunlardan her biri. Ölçü. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Hile, düzen, dalavere, yalan. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.

 

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Aydaki düzlükler. Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi. Çokluk, yoğunluk.

Sodyum : Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element (simgesi Na).

İyodür : İyodun bir element veya bir birleşikle verdiği birleşim.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

İyot gibi ortaya çıkmak : İstemediği hâlde asıl niyeti ortaya çıkmak.

İyotlama : İçme sularındaki mikropların iyot etkisiyle giderilmesi. Organik bir birleşikte hidrojenin iyotla yer değiştirmesi.

İyotlu tuz : Homojen karıştırılmış en az % 0,007 iyot içeren yemek tuzu (NaCl).

Tabiat : Doğa. İnsanın büyük abdest bozma kolaylığı veya zorluğu. Güzeli ayırma melekesi, zevk, beğeni. Huy, karakter. Doğal özellik.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Mavimtırak : Mavimsi.

Esmer : Siyaha çalan buğday rengi. Kurşuni renk. Bu renkte olan. Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday rengi olan (kimse), yağız.

Renk : Çeşitlilik. Nitelik. Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum.

Sembol : Simge.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Diğer dillerde İyot anlamı nedir?

İngilizce'de İyot ne demek? : n. iodine

Fransızca'da İyot : iode [le]

Almanca'da İyot : n. Jod

Rusça'da İyot : n. йод (M)