İz nedir, İz ne demek

 • Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare.
 • Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser.
 • Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit
 • Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare.
 • Bir şeyin dokunmasıyla geride kalan belirti.

"İz" ile ilgili cümleler

 • "O çağ uygarlığından iz kalmadı."
 • "Yüzünde birtakım diş ve tırnak izleri vardı." - Y. K. Karaosmanoğlu
 • "Cinayet izleri."
 • "Nihayet bir dönemeçte izlerin sahibini gördüm." - S. F. Abasıyanık

Yerel Türkçe anlamı:

İs.

İz (ayak)

Bilişim alanındaki terim anlamı:

Mıknatıslı kuşak, teker ya da davul gibi veri saklama ortamlarında veriyi oluşturan imlerin dizileceği öngörülen, kuşakta boylamasına, tekerde yüzeyi kapsayan eşmerkezli çemberler, davulda yüzeyi kapsayan ve eksen üzerinde merkezleri dizilen koşut çemberler biçiminde düşünülmesi gereken çizgi.

İngilizce'de İz ne demek? İz ingilizcesi nedir?:

track, trace, trail

Fransızca'da İz ne demek?:

strie, sillon, empreinte

Osmanlıca İz ne demek? İz Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

isr, intibâ'

İz tanımı, anlamı:

İz bırakmak : Etkisini kalıcı duruma getirmek.

İz sürmek : İzlemek, arkasından gitmek, takip etmek. av sırasında hayvanın ayak izlerine bakarak gittiği yeri bulmaya çalışmak.

 

İzi belirsiz olmak : İz bırakmadan ortadan çekilmek.

İzi silinmek : Ortadan yok olmak, kaybolmak.

İzinden yürümek : Birine içten bağlanarak onun başladığı işi aynı anlayışla sürdürmek.

İzine basmak : Gözden uzaklaştırmayarak ne yaptığını gözetlemek.

İzine dönmek : Bir karar veya yargıdan geri dönmek, bir karardan vazgeçmek, rücu etmek.

İzine düşmek : Av hayvanlarının, gittiği yolu izleyerek arkalarından gitmek.

İzine uymak : Düşünce ve davranışlarını benimsemek.

İzini düşürmek : İz düşümünü çıkarmak.

İzini kaybetmek : Bir kimse hakkında bilgi alamamak.

İz düşümü : İz düşümü düzlemi denilen bir düzlem üzerinde, bazı geometri kurallarına uyularak bir cismin gösterilmesi, irtisam, mürtesem. Projeksiyon.

Ayak izi : Bebeklerin kimliklerini belirlemek ve düztaban olup olmadıklarını anlamak için doğar doğmaz alınan iz. Herhangi bir zemin üzerinde ayağın bıraktığı iz.

Parmak izi : Genellikle kimlik belirlemede yararlanılan, parmak uçlarının iç tarafındaki derinin her kişide değişik olan izi.

İz ile ilgili Cümleler

 • İz açıkça işaretlenmemişti.
 • Dedektif Dan Anderson bir tazı gibi iz üzerinde kaldı.
 • Ali iz bırakmadan ortadan kayboldu.
 • Hiç iz yok.
 • İz bırakmadan kayboldu.
 • Ben bir iz süren avcı değilim.
 • İz başta kaba görünüyordu.

Diğer dillerde İz anlamı nedir?

İngilizce'de İz ne demek? : [IZ] n. track, footprint, mark, trace, sign, scar, taint, birthmark, chip, clew, clue, dint, evidence, ghost, hint, impress, impression, inkling, odor, odour [Brit.], print, ray, shadow, smack, stamp, stigma, streak, suggestion, suspicion, tincture, tinge

pref. ichno

Fransızca'da İz : trace [la], marque [la], empreinte [la], impression [la], indice [le], reste [le], vestige [le]

Almanca'da İz : n. Eindruck, Schatten, Spur

Rusça'da İz : n. отпечаток (M), оттиск (M), след (M), печать (F), колея (F)