Jebril türkçesi Jebril nedir

  • Achmad jebril (ünlü filistin halk kurtuluş cephesi'nin gruplarından birinin lideri).
  • Arap soyadı.

Jebril ingilizcede ne demek, Jebril nerede nasıl kullanılır?

Ahmad jebril : Filistin'in özgürlüğü için halk cephesi hiziplerinden birinin lideri.

Jeb bush : Florida eyaleti valisi (abd). Eski abd cumhurbaşkanı george bush'un oğullarından biri.

Jeb : Erkek ismi.

Jebel : Tepe. Bayır (ortadoğu'da ve kuzey afrika'da kullanılan terim). Dağ.

Jebus : David tarafından alınan eski canaanite şehri (daha sonra kudüs olan).

İngilizce Jebril Türkçe anlamı, Jebril eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Jebril ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Rubble : Taş yığını. Çakıl (dere). Taş dolgu. Yapı enkazı. Suların getirdiği taşlar. Blokaj için kullanılan taşlar. Blokaj taşları. Yapı molozu. Döküntü. Moloz.

Health hazard : Sağlık tehdidi. Sağlığa zararlı. Birinin sağlına yönelik tehlike. Birinin iyi durumuna yönelik tehlike.

Junk : Kalitesiz. Iskartaya ayırmak. Çöpe atmak. Hurdaya çıkarmak. Atmak. Hurda demir. Döküntü. Boktan şey. Pılı pırtı.

Slack : Durgunlaşmak. Yavaşlatmak. Uyuşuk. Gayretsiz. Serbestlik. Gevşeklik. Ağır. Mıymıntı. Tembel olmak. Hafiflemek.

Detritus : Seri. Kum ve taş parçası. Parçalanık döküntü. Döküntü. Aşıntı. Taş döküntüsü. Kaya döküntüsü. Akvaryum tabanına toplanan artıklar. Hayvan ve bitkilerin bozunması ile oluşan organik enkaz.

 

Jeopardy : Tehlike. Hasar. Riziko. Nazik durum. Yargılanan sanığın cezaya çarpılma olasılığı. Muhatara. Risk.

Endangerment : Tehlike. Tehlikeye atma. Tehlikede olma durumu. Muhatara. Riske atma. Tehlikeye atılmış olma durumu.

Occupational hazard : İş tehlikesi. Mesleki tehlike. Mesleki risk.

Trash : Ayaktakımı. Çerçöpünü ayırmak. Çöp sepeti. Saçmalık (argo sözcük). Benzetmek. İşe yaramaz şey. Beş para etmez adam. Çerçöp. Saçma.

Risk : Zarar olasılığı. Güvencelendirilen kişinin karşılaşacağı ve güvencecinin de sözleşmesi koşullarına göre ödemeği yüklendiği dokuncalar. Bir olayın gerçekleşme kazanışının düşüklüğünden doğan götürücü durum. bk. götürü. Tehlike. Bir olayın meydana gelme olasılığı. epidemiyolojik çalışmalarda, bir bireyin, belli bir toplum ve dönem içinde belli bir hastalığı taşıma olasılığı. insan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü. Göze almak. Kaçını. Risk. İktisat, ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır. Korkululuk-korkulu durum.

Jebril synonyms : rubbish, sword of damocles, danger, hazard, dust, moral hazard, scrap.

Jebril zıt anlamlı kelimeler, Jebril kelime anlamı

Safety : Safeti. 1880'de ingiliz stenley'in yaptığı, bir eğik borudan çatıyla bunun üzerine oturtulmuş seleden oluşan, öntekeri büyük, arkatekeri küçük çifteker. Güven. Korkusuzluk. Koruyucu. Selamet. Emniyet. Asayiş. Güvenlik.

Afebrile : Ateşi olmayan. Hararetli olmayan. Afebril. Ateşsiz. Ateşi olmayan, ateşsiz, hummasız.