Jeoloji nedir, Jeoloji ne demek

Jeoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Yer bilimi

Biyoloji'deki anlamı:

(Yun. geo: yer, dünya; logos: bilim) Dünyanın fiziksel yapısı, faaliyeti ve tarihi ile uğraşan bilim dalı.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: yerbilimi]

İngilizce'de Jeoloji ne demek? Jeoloji ingilizcesi nedir?:

geology

Jeoloji anlamı, kısaca tanımı:

Jeolojik : Yer bilimsel.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Jeolog : Yer bilimci.

Yer bilimi : Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, hareket ve değişimini inceleyen bilim, arziyat, jeoloji.

Yer : Görev, makam. Ülke. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. İz. Durum, konum, vaziyet. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Gezinilen, ayakla basılan taban. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Önem. Yerküre. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Durum, konum.

 

Jeoloji ile ilgili Cümleler

  • Jeoloji hakkında bir şey bilmiyorum.
  • Ali jeoloji sınavında kopya çekti.

Diğer dillerde Jeoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Jeoloji ne demek? : n. geology

Fransızca'da Jeoloji : géologie [la]

Almanca'da Jeoloji : n. Geologie

Rusça'da Jeoloji : n. геология (F)

adj. геологический