Junk food türkçesi Junk food nedir

  • Besin değeri düşük gıdalar.
  • Abur cubur.
  • Aburcubur.
  • Sağlıksız yiyecek.
  • Besin değeri az olan yiyecek.

Junk food ile ilgili cümleler

English: Instead of eating real food, we just ate junk food all day.
Turkish: Gerçek yemek yeme yerine, sadece tüm gün abur cubur yedik.

English: Ali doesn't allow his children to eat junk food.
Turkish: Ali çocuklarının abur cubur yemesine izin vermez.

English: I always eat junk food when I'm depressed.
Turkish: Depresyondayken sürekli abur cubur yerim.

English: Ali eats too much junk food.
Turkish: Ali çok fazla abur cubur yer.

English: Ali almost never eats junk food.
Turkish: Ali neredeyse asla abur cubur yemez.

Junk food ingilizcede ne demek, Junk food nerede nasıl kullanılır?

Junk : Değersiz şey. Çöp. Döküntü eşya. Boktan şey. Çin yelkenlisi. Pılı pırtı. Döküntü. Eskici. Hurdaya ayırmak. Süprüntü.

Food : Yiyecek. Besin. Aş. Nevale. Yemek. Gıda. Genellikle insan yiyeceği için kullanılan, hayvanlarla ilgili olarak kullanıldığında yem ve besin anlamına gelen kelime. Taam. Halkın geleneksel yollardan elde ettiği, koruduğu ve yaşaması için tükettiği her türlü bitkisel, hayvansal ve madensel ürün, özdek, yiyecek, içecek.

Junk bond : Mali durumu istikrarsız olan bir şirket tarafından ihraç edilmiş bonolar. Finansal durumu istikrarsız olan şirket tarafından çıkarılan finansal yükümlülükler senetleri. Şirketin mali gücü borcun ana para ve faizini karşılamaya yeterli olmaması nedeniyle geri ödenmesi yüksek risk taşıyan ve dolayısıyla yüksek faizle çıkartılabilen garantisiz bir tahvil türü. krş. güvencesiz tahvil. Çürük tahvil.

 

Junk bonds : Finansal durumu istikrarsız olan şirket tarafından çıkarılan finansal yükümlülükler senetleri. Iskarta tahviller. Mali durumu istikrarsız olan bir şirket tarafından ihraç edilmiş bonolar.

Junk bottle : Kalın koyu renkli camdan yapılan ağır şişe.

Junk dealer : Hurdacı. Eskici.

İngilizce Junk food Türkçe anlamı, Junk food eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Junk food ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Kickshaws : Çerez. Ufak tefek süs. Küçük biblo.

This and that : Öteberi. Ordan burdan. Ivır zıvır abur cubur. Oradan buradan. Ivır zıvır.

Kickshaw : Ufak tefek süs. Çerez. Küçük biblo. Değersiz şey.