Jurally türkçesi Jurally nedir

  • Kanuna göre.
  • Hukuka göre.
  • Hukuki açıdan.
  • Yasal olarak.

Jurally ingilizcede ne demek, Jurally nerede nasıl kullanılır?

Jural : Haklar ve yükümlülüklerle ilgili. (hukuk) kanunla ilgili. Hukukla ilgili. Hukuki. Kanuni. Yasal.

Jura era : Yeryüzü 'nün yerkabuğunun oluştuğu dönem. Jura dönemi. Jeolojik dönem.

Jura : Jüra.

Jurassic : Dinazorlar devrine ait. Jura çağına ait. Jura devrine ait. Jura. Jura jeolojik zamanına ait. Jura (dönemi ile ilgili).

Jurassic park : Michael crichton'ın kitabından steven spielberg tarafından yaratılan film.

Abjuration : Boyun kaçırma. Yüz döndürme. Yeminle vazgeçme. İrtidat. İmtina etme. Dinden çıkma. Çekilme. Vazgeçme. Feragat etme. Dünyevi yaşamdan çıkıp ruhani hayata geçme yemini.

Jurator : Jüri heyeti azası.

Abjurations : Dinden çıkma. İrtidat. Tövbe etme. Feragat etme. Yeminle vazgeçme. Dünyevi yaşamdan çıkıp ruhani hayata geçme yemini. Vazgeçme. Çekilme. Feragat.

Jurassic period : Dinazorlar dönemi. Jura jeolojik zamanı. Jura zamanı.

Upper jurassic : Jura'nın üst katı. Üstjura.

İngilizce Jurally Türkçe anlamı, Jurally eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Jurally ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Pull in : İstasyona girmek. Durdurmak (at). Durmak. Girmek (motorlu taşıt bir yere). (tren) istasyona girmek. Tutuklamak. (taşıt) kenara çekilip durmak. Çekmek (dizginleri veya ipi vb'ni). Çekmek. (araba) gelmek.

 

Formals : Resmi. Usule uygun. Şekilsel. Tuvalet. Samimiyetsiz. Formel. Gece elbisesi. Şekli. Muntazam.

Within the law : Hukuki çerçeve içinde. Yasal çerçeve içinde. Kanun dahilinde. Hukuk dahilinde. Yasa dahilinde. Yasal düzenlemelere uygun.

Constitutionally : Anayasa gereği. Anayasal olarak. Anayasaya göre. Bünye itibariyle. Yapısal olarak. Anayasanın hükümleri gereği. Anayasal bakış açısından.

Legal aspect : Hukuki yön. Yasal yön. Hukuki bakış açısı.

Beat up : Çalkalamak. Saldırmak. Toplamak (askeri terim). Döverek yaralamak. Külüstür. Hücum etmek. Pataklamak. Hırpalamak. Yenmek. Tekme tokat girişmek.

Licitly : Kanunen. Meşru bir şekilde. Yasalara uygun bir şekilde. Yasal bir şekilde. Kanunlara uygun şekilde. Yasalara uygun şekilde.

Of right : Kanunen.

Legally : Meşru olarak. Kanuni açıdan. Yasalara uygun şekilde. Yasal açıdan. Kanunlara uygun şekilde. Hukuki bakış açısından. Yaslara uygun olarak. Kanuna uygun olarak.

Formal : Usule uygun. Muntazam. Şekli. Samimiyetsiz. Geleneklere göre. Düzgün. Biçimsel. Şekle ait. Formel.

Jurally synonyms : validly, lawfully, drum up, jurisprudentially, de jure, allowably, juridically, collect, juristically.

Jurally zıt anlamlı kelimeler, Jurally kelime anlamı

Spread : Kar oranı. Yayılma. Yayılım. Sıçramak. Şölen. Ekmeğe sürülen şey. Dağıtmak. Örtü. Genişlik. Genişleme.

Demobilize : Seferberliği sona erdirmek. Demobilize etmek. Hizmet dışı bırakmak. Terhis etmek. Seferberliği kaldırmak. Salıvermek.