Justing türkçesi Justing nedir

Justing ile ilgili cümleler

English: At first he had trouble adjusting to living in his new house.
Turkish: İlk başta onun, yeni evinde yaşamaya alışma sorunu vardı.

English: Ali had a little trouble adjusting the settings.
Turkish: Ali ayarları ayarlamada biraz sorun yaşadı.

Justing ingilizcede ne demek, Justing nerede nasıl kullanılır?

Adjusting : Düzeltici. Ayar. Düzeltme. Ayarlama. Düzeltilme. Ayarlayan. Ayarlayıcı.

Adjusting balance : Ayarlı terazi.

Adjusting bolt : Ayar cıvatası.

Adjusting button : Ayar düğmesi.

Adjusting cam : Ayar kamı. Ayar eksantriği.

Adjusting pin : Ayar pimi.

Adjusting eye : Ayar deliği. Ayar gözü.

Adjusting entry : Düzeltme maddesi. Düzeltici madde. Düzeltme kaydı. Düzeltici yevmiye maddesi.

Adjusting plug : Ayar tapası.

Adjusting fork : Ayar çatalı.

İngilizce Justing Türkçe anlamı, Justing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Justing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Actualness : Hakikilik. Şimdiki zamanda var olma durumu. Anlamlı olma. Gerçekçilik. Samimiyet.

Decorousness : Yakışık alma. Uygunluk. Dekore edilmişlik.

Equitableness : Tarafsızlık. İnsaflılık. İnsaf.

 

Justness : Haklı olma. Hak. Adil olma. İnsaflılık.

Equitable : Eşitlikçi. Adaletli. Haktanır. Adalete uygun. Tarafsız. Hakkaniyete uygun. İnsaflı.

Justices : Hakim. Yargı. Yargıç. Hak.

Narrowly : Ucu ucuna. Dar. Anca. Güç bela. Darı darına. Zar zor. Güçbela. Dar darına.

But : Fakat. Ancak. Hariç. -den başka. İtiraz. Meğer. Gel gör ki. Ama. Halbuki.

Fairness : Açık tenlilik. Açıklık. Tarafsızlık. İnsaf. Beyaz tenlilik. İnsaflılık. Hüsnüniyet. Lepiska saçlılık. Adil yargılama. İçtenlik.

Evenhanded : Sevimli. Tarafsız. Yansız. Dürüst. Güzel.

Justing synonyms : natural virtue, fair minded, by a fraction of an inch, candidnesses, by a hair, exclusively, erectness, authenticity, justitia, law, merely, barely, balancing, fealty, alone, equity, impartial, nothing but, reassert, hair breadth, impartialness, clannishly, non discriminatory, aboveboard, conscientiousness, fealties, droit, confirm, near miss, solely, by a hairbreadth, accuracy, hairbreadth.

Justing zıt anlamlı kelimeler, Justing kelime anlamı

Inequity : Adaletsizlik. İnsafsızlık. Haksızlık. Adil olmama.

Unrighteousness : Günahkarlık. Haksızlık. Adaletsizlik.

Wrong : Günahına girmek. Günahını almak. Ters. Uygunsuz. Kanuna aykırı fiil. Kötülük. Kötülük etmek. Bozuk. Hata. Haksızlık.

Justing antonyms : injustice, unfairness, wrongfulness, intrusive.