Kökenli nedir, Kökenli ne demek

Kökenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Asıllı
  • Belli bir kaynaktan çıkmış olan, bir kaynağa dayanan.

Fransızca'da Kökenli ne demek?:

aborigène

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Şanlıurfa şehri, Harran ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Ordu ili, Uzunisa nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Kökenli ile ilgili Cümleler

  • Asker kökenli misin?
  • Rusça'da yabancı kökenli isimler genellikle bütünleşmeye dayanamaz.
  • Mariah'nın babası bir Afrika kökenli-Venezuelalıydı.
  • Bu kelime Latince kökenli.
  • Algebra kelimesi Arapça kökenlidir, değil mi?
  • Bu Fransızca kökenli bir sözcük.
  • Ruslar köle kökenli insanlardır.

Kökenli tanımı, anlamı:

Köken : Bir malın üretildiği veya yapıldığı, alındığı, getirildiği yer, menşe, orijin. Kavun, karpuz, kabak vb. bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe. Soy, asıl. Tulumbacı hortumlarının uç kısmındaki sarı maden sap.

Asıllı : Bir kökene dayanan, kökenli.

Kaynak : İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi. Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi. Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer. Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge. Bir şeyin çıktığı yer, menşe. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz. Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans. Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.

 

Kökenlik : Sebzelik.