Kölelik düzeni nedir, Kölelik düzeni ne demek

Kölelik düzeni; bir toplum bilimi terimidir.

  • Eski çağlarda kölelerin en önemli üretim gücü olarak kullanıldığı rejim

"Kölelik düzeni" ile ilgili cümle

  • "Sömürgelerde kölelik düzeni uzun süre geçerli olmuştur."

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: köleci sistem]

Sosyoloji'deki anlamı:

Başlıca toplumsal sınıfları beylerle kölelerden oluşan, kölelerin toplumdaki baş üretim gücü olduğu toplumsal-ekonomik düzen.

İngilizce'de Kölelik düzeni ne demek? Kölelik düzeni ingilizcesi nedir?:

slavery

Kölelik düzeni anlamı, kısaca tanımı:

Kölelik : Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret.

Köleli : Kölesi olan.

Köle : Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse. Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan kimse, kul, esir. Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse.

Düzen : Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Alet edevat takımı. Yerleştirme, tertip. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bez dokuma tezgâhı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Dolap, hile. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo.

 

Çağlar : Çağlayan.

Önemli : Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik. Önemi olan, mühim, ehemmiyetli.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Rejim : Bir devletin yönetim biçimi. Akarsu debisinin yıl boyunca gösterdiği değişikliklerin tümü. Diyet. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen.