Kör şans nedir, Kör şans ne demek

Kör şans; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Kötü talih

"Kör şans" ile ilgili cümle

  • "Kör şansa bak... Burada da yetişti." - Z. Selimoğlu

Kör şans kısaca anlamı, tanımı:

Şans : Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum. Bir olayın olabilirliği. Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek.

Talih : Şans.

Kötü : Korku, endişe veren. Zararlı, tehlikeli. İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena, iyi karşıtı. Kaba ve kırıcı. Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan. Aşırı, çok.