Kör kurşun nedir, Kör kurşun ne demek

Kör kurşun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Bir başkasına veya hedef gözetilmeksizin atıldığı hâlde başka bir kimsenin ölmesine veya yaralanmasına neden olan kurşun, serseri kurşun

Kör kurşun anlamı, kısaca tanımı:

Kurşun : Bu elementten yapılmış. Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Başkası : Diğer bir kişi, herhangi bir kimse, diğeri, ötekisi.

Hedef : Nişan alınacak yer, nişangâh. Yapılması tasarlanan iş, amaç. Varılacak yer, ulaşılacak son nokta.

Gözetilmek : Gözetme işi yapılmak veya gözetme işine konu olmak.

Atıl : İşsiz, aylak. Tembel. Süreduran. Etkisiz, işe yaramaz.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Yaralanma : Yaralanmak işi.

Serseri : Amaçsız. Belli bir hedefi olmayan, belli bir hedefe atılmamış olan, rastlantıyla gelen (kurşun, mayın vb.). Tutarsız, beğenilmeyen davranışları olan (kimse). Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), hayta.