Kültür çevresi nedir, Kültür çevresi ne demek

  • Bir ulusun başka ulusların kültürleriyle ilişki içinde gelişerek katmanlaşmış ve bağlılaşmış özelliklerinin bütünü veya bu özellikleri içinde barındıran ortam

Felsefi anlamı:

(Felsefe kavramı olarak) Somut bir kültür bağlamı, bir kültür bütünü.

(Budunbilimde) Belli kültür değerlerinin ve ürünlerinin, bir uygarlığın yayıldığı alan.

Bilimsel terim anlamı:

Özdeksel kültür öğeleri, ekonomi, gelenek, din, sanat ve benzeri kültürün gerekli ve önemli ulamlarını (kategori) içine alan; yeryüzünün büyük bölgelerine toplu olarak yayılmış bulunan; ya söz konusu kültürü oluşturan ana öğeye ya da bulunduğu coğrafya bölgesine göre adlandırılan büyük kültür karmaşası.

İngilizce'de Kültür çevresi ne demek? Kültür çevresi ingilizcesi nedir?:

culturecircle

Almanca'da Kültür çevresi ne demek?:

kulturkreis

Kültür çevresi anlamı, kısaca tanımı:

Kültür : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bireyin kazandığı bilgi. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

 

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Çevre : Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst. Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi. Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam. Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit. Yağlık. Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit. Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

Ulus : Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Geliş : Gelme işi.

Katman : Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 santimetreden az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka.

 

Ortam : Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü.

Kültür çevresi kuramı : Ayrı yerlerdeki kültürler arasındaki benzerliklerin yalnızca birtakım kültür öğelerini içine almayıp, aynı zamanda tüm kültür karmaşalarını, üstelik kültür çevrelerini de içine aldığını ileri süren kuram.

Diğer dillerde Kültür çevresi anlamı nedir?

Almanca'da Kültür çevresi : n. Kulturkreis