Kültür şoku nedir, Kültür şoku ne demek

Kültür şoku; bir toplum bilimi terimidir.

  • Kültür bakımından büyük değişmeler karşısında şaşırma, olaylara akıl erdirememe

"Kültür şoku" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bizim kuşağın yaşamış olduğu kültür şokunun en çarpıcı belirtileri dilde değil, sözcüklerin yansıttığı kavramlarda." - R. Erduran

Kültür şoku kısaca anlamı, tanımı:

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bireyin kazandığı bilgi. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi. Bakma işi.

Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Niceliği çok olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Üstün niteliği olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Büyük abdest. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

 

Değişme : Değişim. Değişmek işi.

Şaşırma : Şaşırmak işi.

Olay : Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka. Önemli tarihsel olgu, fenomen.

Akıl : Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us. Bellek. Düşünce, kanı. Öğüt, salık verilen yol.

Kültür şoku ile ilgili Cümleler

  • Çoğumuz yabancı bir ülkede kültür şoku yaşarız.
  • Paris sendromu bir tür kültür şokudur. Şehrin moda merkezi imgesine kapılıp Paris'te yaşamaya başlayan, sonrasında yerel adetlere ve kültüre iyi uyum sağlayamayıp, zihinsel dengesini yitiren ve depresyona yakın belirtiler gösteren yabancıları tanımlamak için kullanılan psikiyatrik bir terimdir.

Diğer dillerde Kültür şoku anlamı nedir?

İngilizce'de Kültür şoku ne demek? : n. culture shock