Kültür akımı nedir, Kültür akımı ne demek

  • Bir toplumun kültüründen bazı ögelerin başka bir topluma geçişi

"Kültür akımı" ile ilgili cümleler

  • "Yeryüzünde gelişmiş ve az gelişmiş toplumlar bulundukça ister istemez gelişmişten az gelişmişe doğru bir mal ve kültür akımı olacaktır." - O. Rifat

Kültür akımı tanımı, anlamı:

Kültür : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bireyin kazandığı bilgi. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Akım : Hava, su vb. akışkan maddelerin veya elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer değiştirmesi, cereyan. Sanatta, siyasette, düşünce hayatında ortaya çıkan yeni bir görüş, yöntem, hareket, cereyan, tarz. Akma işi. Debi.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

 

Geçiş : Bir parça süresince bir tondan başka bir tona atlama. Herhangi bir durumdaki değişme, intikal. Geçme işi. Resimde iki ayrı rengi birbirine bağlayan ara ton. Ses organlarının bir durumdan ötekine geçmesi.