Kültür balıkçılığı nedir, Kültür balıkçılığı ne demek

  • Özel olarak hazırlanmış havuzlarda bilimsel yöntemlerle balık üretme işi

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Ekonomik değere sahip balıkların havuz, ağ kafes gibi sınırlı alanlarda besiye alınmasıyla döllenme dâhil yumurtadan başlatılarak genç bireylerin belirli bir boya veya pazar boyuna ulaşıncaya kadar yetiştirilmesi, balık kültürü.

İngilizce'de Kültür balıkçılığı ne demek? Kültür balıkçılığı ingilizcesi nedir?:

fish culture

Kültür balıkçılığı hakkında bilgiler

Kültür balıkçılığı, okyanus ve deniz sularında gıda veya diğer amaçlar için sucul canlıların yetiştirilmesi, okyanusların kapalı bölümlerinde, deniz suyunun doldurulduğu tanklar ve göletlerde yapılmış olan özel yetiştiriciliktir. Tuzlu su havuzlarında balık ve karides gibi kabuklu deniz ürünleri, istiridye, deniz yosunu yetiştirme işi de kültür balıkçılığının bir türüdür.

Kültür balıkçılığında kullanılan yapılar: havuzlar, kanallar, akvaryum, kafesler ve çitlerdir.

FAO tarafından yayınlanan küresel yetiştiricilik 1950-2010 , milyon ton,

Dünyada artan nüfus ve sağlıklı beslenme sebebiyle su ürünlerine talep artmaktadır. 2003 yılında dünyada tüketilen 132 milyon su ürününden; 90 milyon tonu avcılıktan, 42 milyon tonu kültür balıkçılığından temin edilmiştir. Doğal su ürünlerinin biyolojik ve fiziksel kapasitesi, bozulan doğal denge, avlanma giderlerinin artması kültür balıkçılığına ihtiyacı artırmaktadır..

 

Kültür balıkçılığı kısaca anlamı, tanımı:

Havuz : Kum, asit vb. konulan çukur yer. Bir amaç güdülerek farklı kaynaklardan gelen paranın ilgililere daha sonra paylaştırılmak üzere toplandığı belirli bir yer. Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer. Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer.

Balık : Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı.

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarım. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bireyin kazandığı bilgi.

 

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Balıkçıl : Balıkla beslenen, balık yiyen. Uzun bacaklılardan, boynu ve gagası uzun, su kıyılarında yaşayan, balık yiyerek beslenen büyük bir kuş (Ardea cinerea).

Balıkçı : Balık tutan veya satan kimse.

Bilimsel : Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Üretme : Üretmek işi.

Okyanus : Kıtaları birbirinden ayıran deniz, ana deniz, umman.

Deniz : Bu su kütlesinin belirli bir parçası. Geniş alan. Aydaki düzlükler. Çokluk, yoğunluk. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi.

Gıda : Besin.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.