Kültür bitkileri nedir, Kültür bitkileri ne demek

Kültür bitkileri; bir bitki bilimi terimidir.

  • İnsanlar tarafından yetiştirilen bitkilerin bütünü

Bilimsel terim anlamı:

İnsanlarca yetiştirilen bitkilerin tümü: Taro, yam, maniok, patates, hindistancevizi, hint kirazı, hint irmiği, muz, kabak, hıyar, kavun, karpuz, fasulye, nohut, mercimek, arpa, buğday, çavdar, pirinç, mısır, pamuk, keten, tütün ve benzeri

İngilizce'de Kültür bitkileri ne demek? Kültür bitkileri ingilizcesi nedir?:

culture plants

Kültür bitkileri kısaca anlamı, tanımı:

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Bireyin kazandığı bilgi. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din.

Bitki : Bulunduğu yere kök vb. organlarıyla tutunan, çoğunlukla fotosentez sonucu yaşam için gerekli bileşenleri oluşturan, birçoğu spor veya tohum aracılığıyla döl vererek çoğalan bir veya çok yıllık, otsu, odunsu canlıların genel adı, nebat.

 

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.