Kültür uçurumu nedir, Kültür uçurumu ne demek

Kültür uçurumu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Kültürler arasındaki büyük fark

"Kültür uçurumu" ile ilgili cümle

  • "Batı ile aramızda ne geniş bir kültür uçurumu bulunduğunu yeniden fark ettim." - R. Erduran

Kültür uçurumu kısaca anlamı, tanımı:

Kültür : Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Bireyin kazandığı bilgi.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Uçurum : Felaketli sonuç. Büyük fark, ayrılık. Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, yar.

Büyük : Üstün niteliği olan. Önemli. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Büyük abdest. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Niceliği çok olan. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram).

 

Fark : Ayrım. Çıkarma işleminin sonucu. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım, nüans.