Kültürel nedir, Kültürel ne demek

Kültürel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Kültüre ilişkin, kültürle ilgili

"Kültürel" ile ilgili cümle

  • "Magazin yazarları, kültürel yaşamımıza el koydular." - A. Ağaoğlu

Kültürel hakkında bilgiler

[Bakınız: kültür]

Kültürel ile ilgili Cümleler

  • Doğu ve Batı Almanya arasında hala çok kültürel farklar var.
  • Dilimiz, kültürel kimliğimizin önemli bir parçasıdır.
  • Bu, bağımsızlığın kültürel mirasıdır.
  • Tatoeba, doğum yeri olan Fransa'da kültürel ve sosyal bir olay haline geldi.
  • Biz kültürel haftaları severiz.
  • Kuzey Afrikalılar az çok İtalyanlar gibidirler. Hepimiz Akdeniz çevresinde yaşayan insanlarız ve birçok kültürel özellikleri paylaşırız.
  • Londra ekonomik ve kültürel sebeplerden ötürü çok önemliydi.

Kültürel anlamı, tanımı:

Kültür : Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bireyin kazandığı bilgi. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

 

Kültürel antropoloji : Kültürle ilgili antropoloji.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Kültürel antropolojik : Kültürel antropoloji ile ilgili.

İlişkin : İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik.

İlgili : İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alakalı, alakadar, müteallik.

Kültürel çevre : Büyüklük ve niteliği ne olursa olsun her toplumun yarattığı kendine özgü kültürü, bk. kültür, krş. doğal çevre.

Kültürel çevrebilim : Bir kültürün doğal çevresiyle ilgili değişimlerini inceleyen bilim dalı. bk. çevrebilim.

Kültürel direnç : Halkın dışardan gelen bir gelenek, görenek ve davranışı benimsemesi ya da geri çevirmesi, bk. yayılım, benimseyim. krş. duruk halk küitürü.

Kültürel evrim : Bir toplumda kültür değerlerinin dölden döle geçmesiyle daha gelişmiş bir toplum oluşması.

Kültürel gecikme : Kültür değişmeleri sürecinde söz konusu kültür karmaşasının bir parçasının değişmeye uymasındaki gecikme; bundan doğan uyuşmazlık, boşluk.

Kültürel güç : Kültürün olduğu gibi kalmadan, ilgili olduğu toplumun yaşamına uygun bir biçimde değişimini sağlayan güç. bk. kültürel süreç. krş. halkbilimsel güç, halkbilimsel süreç.

 

Kültürel ikilem : Her toplum kültürünün, ayrı amaçlı iki kültürden oluştuğuna ilişkin kuram. bk. kültür.

Kültürel iletim : Kültür Ürünlerinin, bu arada özellikle halkbilim ürünlerinin, bir çağdan ötekine ya da bir toplumdan başkasına geçişleriyle ilgili oluşumlardan her biri. bk. kültür, krş. yayılım.

Kültürel insanbilim : Budunbilimin karşılığı olan ve kültürü inceleyen insanbilimsel dal. İnsanı, toplumsal ve kültürel davranışları bakımından inceleyen ve kazıbilim ile budunbilimi de kapsayan insanbilim kolu. Kültürü tüm konu ve sorunlarıyla inceleyen bilim dalı. bk. insanbilim. krş. halkbilim.

Kültürel kalıtım : Bazı karakter ve davranışların, genlerle kalıtım olmaksızın, dölden döle taşınması.

Diğer dillerde Kültürel anlamı nedir?

İngilizce'de Kültürel ne demek? : adj. cultural

Fransızca'da Kültürel : culturel/le

Almanca'da Kültürel : adj. kulturell

Rusça'da Kültürel : adj. культурный