Kültürlülük nedir, Kültürlülük ne demek

  • Kültürlü olma durumu

Kültürlülük kısaca anlamı, tanımı:

Kültürlü : Kültürü gelişmiş olan.

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarım. Bireyin kazandığı bilgi.

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kültürlülük anlamı nedir?

İngilizce'de Kültürlülük ne demek? : n. sophistication