Kültürsüz nedir, Kültürsüz ne demek

Kültürsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kültürü olmayan

"Kültürsüz" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kültürsüz bir ifadeydi ama muhakkak maksadını gönle hitap ederek anlatıyordu." - R. H. Karay

Kültürsüz tanımı, anlamı:

Kültür : Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Tarım. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme. Bireyin kazandığı bilgi.

Kült : Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.

Kültürsüzlük : Kültürsüz olma durumu.

Kültürsüzleşme : Kültürsüzleşmek işi.

Kültürsüzleşmek : Kültürsüz duruma gelmek.

Kültürsüzleştirme : Kültürsüzleştirmek işi. İlgili cümle: "“Seksenli yılların çıtırbom yayıncıları, ne türden bir kültürsüzleştirmeye hizmet ettiklerini acaba biliyorlar mı?”" A. İlhan.

 

Kültürsüzleştirmek : Kültürsüz duruma getirmek.

Diğer dillerde Kültürsüz anlamı nedir?

İngilizce'de Kültürsüz ne demek? : adj. uncultured, uneducated, uncultivated

Fransızca'da Kültürsüz : inculte, sans culture

Almanca'da Kültürsüz : adj. kulturlos, ungebildet, ungesittet

Rusça'da Kültürsüz : adj. бескультурный, некультурный