Külte nedir, Külte ne demek

  • Külçe
  • Demet, bağlam.
  • Kayaç.

Yerel Türkçe anlamı:

Bir araya bağlanmış mısır koçanları, kuru biber dizileri: Bir külte biber dizimiz var.

Balta ya da keserin çivi çakılan kalın yanı.

Çöreklenmiş yılan.

İki elin tutabileceği kadar ufak ot bağlamı.

Bağlam, düzine. 2 Yığın.

Buğday bağlamı.

İç içe konmuş 3-4 yufka ekmeğinin katlanmış biçimi: Fatmalardan bir külte ödünç ekmek iste.

Onbeş, yirmi sıra inci dizisi.

İplik çilesi, kelep.

Kadınların saçlarım toplamakta kullandıkları bir yanı açık süs eşyası.

Bağlam, demet, düzine.

Toplu, çok.

Dört saplı, üzerinde çamur, toprak taşınan tahta araç, teskere.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: taş]

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

[Bakınız: kayaç,]

Fransızca'da Külte ne demek?:

pénicille, pénicillum, glomérule

Külte tanımı, anlamı:

Kırıntı külte : Kırıntılardan oluşmuş külte.

Püskürük külte : Yanardağından püskürme sonucu katılaşmış duruma gelen taş, püskürük taş.

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Külçe : Eritilerek kalıba dökülmüş olan. Eritilerek kalıba dökülmüş maden veya alaşım. Yığın durumundaki nesnelerin oluşturduğu küme.

Kayaç : Yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle, külte, porfir.

 

Demet : Üstün yapılı bitkilerde öz suların akmasına yarayan, bitkiye desteklik eden damarlı veya lifli kordon. Bir atomun parçalanmasından doğan elektriklenmiş taneciklerin yörüngelerinden oluşan ışık topluluğu. Uzunlamasına birbirine bitişik olarak bir arada bulunan sinir ve kas telleri topluluğu. Bitki veya çiçek destesi. Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam.

Bağlam : Deste. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst. Bent. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst.

Külte tahtası : Dört saplı, üzerinde çamur, toprak taşınan tahta araç, teskere

Kültek : Toprak ya da ağaçtan yapılmış su, yağ kabı.

Kültem : Bağlam, demet, düzine İki elin tutabileceği kadar ufak ot bağlamı. 1.bk. külte (I)- 2.[külte (I)-2]

Diğer dillerde Külte anlamı nedir?

İngilizce'de Külte ne demek? : [Kulte] n. cult, worship, system of religious rituals

Fransızca'da Külte : roche [la]

Almanca'da Külte : Gestein

Rusça'da Külte : n. слиток (M), связка (F), порода (F)