Kültivatör nedir, Kültivatör ne demek

Kültivatör; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Toprağı yüzeyden işlemeye yarayan dişli alet

Fransızca'da Kültivatör ne demek?:

cultivateur

Kültivatör hakkında bilgiler

Kültivatör, toprağı devirmeden işleyen aletlerdir. Toprağı kabartmak, havalandırmak, kesekleri parçalamak gibi işlemlerde kullanılırlar.

İşleyici kısımları, kültivatör ayağı ve uç demiridir. Kullanım durumuna göre ayak çeşitleri ve uç demileri değişmektedir.

Kültivatör anlamı, tanımı:

İşlem : Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Maşa.

Kült : Din. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

 

Yüzey : Bir cismi uzaydan ayıran dış ve yaygın bölüm, satıh, yüz.

Dişli : Dişleri olan çark. Sözünü geçiren, istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse). Kaya balığı. Beklenmedik düzeyde olan. Ayakkabıcıların sayayı kalıba çekmek için kullandıkları kerpeten gibi bir araç. Dişleri olan.

Devirme : Devirmek işi.

Kabartmak : Kabarmasını sağlamak, kabarmasına yol açmak. Toprağı tırmık, çapa vb. bir araçla karıştırmak, altüst etmek, yumuşatmak.

Havalandırmak : Havaya kaldırmak. Kapalı bir yerin pencere ve kapılarını açarak havalanmasını sağlamak.

Kesek : Bel, çapa veya sabanın topraktan kaldırdığı iri parça. Çimen yapmak için üzerindeki otuyla birlikte çıkarılmış çayır parçası. Tezek.

Parçalamak : Birliği bozmak amacıyla bölmek. Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek.

Diğer dillerde Kültivatör anlamı nedir?

İngilizce'de Kültivatör ne demek? : [Kultivator (der) ] n. cultivator, one who prepares ground for planting, grower of crops; one who develops or improves; scarifier, farming tool used to break up soil

Almanca'da Kültivatör : n. Grubber