Kıçtan bacaklı nedir, Kıçtan bacaklı ne demek

Kıçtan bacaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır.

  • Kısa boylu (kimse)

Kıçtan bacaklı anlamı, tanımı:

Bacaklı : Felemenk altını. Bacakları uzun olan, uzun boylu. Bacağı olan.

Bacak : İskambil kâğıtlarında genç erkek resimli kâğıt, oğlan, vale. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ.

Baca : Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Çatı penceresi. Su yolu, lağım, maden ocağı vb. yer altı yapılarının hava deliği.

Boylu : Boyu olan. Boyu benzerlerinden uzun olan.

Kısa : Az süren, uzun olmayan. Ayrıntısı çok olmayan. Kısa olan şey. Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. Kısaca, kısaltarak.