Kılıklı nedir, Kılıklı ne demek

Kılıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Herhangi bir kılıkta olan, kıyafetli.
  • Birinin huyunda olan, davranışlarını taklit eden
  • Güzel, temiz.

"Kılıklı" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Beyaz önlüklü, doktor kılıklı adam ona yüksek sesle bir şeyler söylüyordu." - O. Aysu

Yerel Türkçe anlamı:

Temiz.

Güzel vücutlu, yakışıklı, gösterişli.

Güzel.

Bütün, eksiksiz.

Kenarlı.

Kılıklı ile ilgili Cümleler

  • Barın önünde çok sayıda acayip kılıklı tipler takılıyordu.
  • Siz acayip kılıklı herifler tamamen cahilsiniz.

Kılıklı anlamı, tanımı:

Kılıklı kıyafetli : İyi giyinmiş.

Anası kılıklı : Görüş, davranış, huy vb. bakımından annesine benzeyen.

Kılık : Bir kimsenin giyinişi, dış görünüşü, üst baş. Bir kimsenin resmi, fotoğraf.

Kıyafetli : Giysili. Kılıklı.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Taklit : Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon. Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bir kez. Sayıların ilki. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ancak, yalnız. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bu sayı kadar olan. Sadece. Tek. Beraber. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Aynı, benzer.

 

Güzel : Güzel kız veya kadın. Güzellik kraliçesi. Adamakıllı, şiddetli. Hoşa giden, beğenilen, iyi, doğru bir biçimde. Okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı. Soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran. Görgü kurallarına uygun olan. Sakin, hoş (hava). Pek iyi, doğru. Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı. İyi, hoş. Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.

Temiz : Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, münezzeh, hijyen, hijyenik. Sabıkasız. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan. Ahlakça lekesiz, necip, nezih. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde. Özenle yapılmış.

Kılıklık : Ayna.

Kılıklılık : Kılıklı olma durumu.