Kılmak nedir, Kılmak ne demek

  • Etmek, yapmak

Yerel Türkçe anlamı:

Kılmak, yapmak

Diğer sözlük anlamları:

Yapmak, etmek

Kılmak anlamı, kısaca tanımı:

Kılma : Kılmak işi.

Art eteğinde namaz kılmak : Çok temiz huylu olmak.

Cemaatle namaz kılmak : İmama uyarak namaz kılmak.

Dengeli kılmak : Dengeli duruma getirmek.

Gerekli kılmak : İcap ettirmek.

Hükümsüz kılmak : Yürürlükten kaldırmak, iptal etmek.

Karar kılmak : Birçok şeyi deneyip birini seçmek.

Namaz kılmak : Namaz ibadetini yerine getirmek.

Saçı kılmak : Gelinin başından çiçek, şeker, arpa, para vb. saçmak.

Sahip kılmak : Sahip olmasını sağlamak.

Tabi kılmak : Egemenliği altına almak, boyun eğdirmek, kendine uydurmak.

Yararlı kılmak : Fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek.

Yetkili kılmak : Yetkisini kullanma imkânını vermek.

Zorunlu kılmak : Mecbur etmek.

Yapmak : Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Gerçekleştirmek. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Üretmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Evlendirmek. Yol almak. Olmak. Bir durum yaratmak. Olmasına yol açmak. Dışkı çıkarmak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Davranmak, hareket etmek. Salgılamak, çıkarmak. Edinmek, sahip olmak. Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Onarmak, tamir etmek.

 

Etmek : Bulmak, erişmek. Demek, söylemek. Herhangi bir değerde olmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Kötülükte bulunmak. Bir işi yapmak. Küçük veya büyük abdestini yapmak. Eşit değer kazanmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.

Diğer dillerde Kılmak anlamı nedir?

İngilizce'de Kılmak ne demek? : v. render