Kırık dökük nedir, Kırık dökük ne demek

Kırık dökük; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Eski, sağlam olmayan, çürük, değersiz.
  • Düzgün olmayan, parça parça (söz)

"Kırık dökük" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ali'nin masası diye bir kırık dökük daire yazıhanesini satmıştı." - Y. K. Karaosmanoğlu
  • "Kırık dökük sözler kalır aklımda / Görüşelim siz şimdi nerdesiniz?" - B. Necatigil

Yerel Türkçe anlamı:

[Bakınız: kırık kırtık]

Kırık dökük anlamı, tanımı:

Kırık : Gücenmiş, üzgün. Fay. Kırılmış olan. Melez. Tam nota göre düşük olan (not). Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın. Kırıntı. Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. Kemiğin bir etki ile kırılması. Saf renkten hafif uzaklaşmış. Bir şeyin kırılan yeri.

Dökük : Dökülmüş. Çok eskimiş. Dökümlü.

Çürük : Sakat. Sağlam ve dayanıklı olmayan. İş göremez, hastalıklı. Çürümüş olan. Sağlam bir temele veya kanıtlara dayanmayan. Vurma veya sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke.

Değersiz : Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

Düzgü : Norm.

Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Nesne. Pasaj. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Tane.

 

Eski : Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan. Önceki, sabık. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey. Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı. Geçerli olmayan.

Sağlam : Zarar görmemiş, bozulmamış. Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Gerçek, inanılır bir temeli olan. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Güvenilir.

Düzgün : Doğru ve pürüzsüz, muntazam. Düzenli, kusursuz, insicamlı, rabıtalı, muntazam. Kenar veya ayrıtları ile açıları birbirine eşit olan (biçim). Kurala uygun olarak, kusursuz bir biçimde. İyi. Fondöten.

Diğer dillerde Kırık dökük anlamı nedir?

İngilizce'de Kırık dökük ne demek? : adv. brokenly

Almanca'da Kırık dökük : der Trödel