Kırık hava nedir, Kırık hava ne demek

Kırık hava; bir müzik terimidir.

  • Hareketli ve canlı oyun melodisi ve türkü

Bilimsel terim anlamı:

Ezgileri canlı, oynak olan oyun havaları.

Türkü ezgilerinden biri.

Kırık hava tanımı, anlamı:

Kırık : Bir şeyin kırılan yeri. Kadının veya erkeğin yasalara ve törelere aykırı olarak ilişki kurduğu erkek veya kadın. Tavla oyununda oyun dışı bırakılan pul. Melez. Gücenmiş, üzgün. Kırılmış bir şeyden ayrılan parça. Tam nota göre düşük olan (not). Saf renkten hafif uzaklaşmış. Kırılmış olan. Fay. Kemiğin bir etki ile kırılması. Kırıntı.

Hava : Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Esinti. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Keyif, âlem. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Gökyüzü. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Tarz, üslup. Müzik parçalarında tür. Çevreyi kuşatan boşluk. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Çekicilik. Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans.

Hareketli : Canlı, kıpırdak. Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik, mobilize.

Canlı : Canlı yayın. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Güçlü, etkili. Canı olan, diri, yaşayan. Hareketli, hayat dolu, dinamik. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde.

 

Oyun : Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Kumar. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Hile, düzen, desise, entrika.

Melodi : Ezgi.

Türkü : Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.