Kırıntı külte nedir, Kırıntı külte ne demek

Kırıntı külte; bir jeoloji terimidir.

  • Kırıntılardan oluşmuş külte

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: kırıntı taş ]

Kırıntı külte anlamı, kısaca tanımı:

Kırıntı : Kurumak için kesilip yerde bırakılan odun. Bir şeyden ayrılan küçük parça. Küçük kalıntı. Eser, iz, belirti.

Külte : Külçe. Kayaç. Demet, bağlam.

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb. Din.