Kırgınlık nedir, Kırgınlık ne demek

  • Kırgın olma durumu.
  • Vücutta duyulan ağrı, yorgunluk, rahatsızlık, kırıklık

"Kırgınlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Size karşı hiçbir kırgınlığı yok." - A. Gündüz

Kırgınlık tanımı, anlamı:

Kırgın : Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan. Gücenmiş, gönlü kırılmış bir durumda. Toplu ölümlere yol açan bulaşıcı hastalık.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Yorgunluk : Çalışma vb. sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması, bitaplık.

Rahatsızlık : Hastalık. Rahatsız olma durumu, tedirginlik.

Kırıklık : Kırık olma durumu. Kırgınlık. İsteksizlik, güceniklik, kırgınlık.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Kırgınlık anlamı nedir?

İngilizce'de Kırgınlık ne demek? : n. disappointment, chagrin, gall, pique

Fransızca'da Kırgınlık : ressentiment [le], fiel [le], dépit [le], mécontentement [le], pique [la]

Almanca'da Kırgınlık : Ärger