Kısıtlama nedir, Kısıtlama ne demek

  • Kısıtlamak işi.
  • Kısıt

"Kısıtlama" ile ilgili cümleler

  • "Öteden beri kısıtlamalarla iç içe yaşamaya alıştığımızdan bunu da anlayışla kabul ediyoruz." - T. Uyar

[Bakınız: kısıtlav]

Bilimsel terim anlamı:

Bir deneylemede, denekleri deneyin gidişini etkileyebilecek davranışlardan alıkoyma ya da deneysel amaçlarla engelleyici koşullar oluşturma.

İngilizce'de Kısıtlama ne demek? Kısıtlama ingilizcesi nedir?:

restriction

Kısıtlama anlamı, kısaca tanımı:

Hak kısıtlaması : Hak ihlali.

Para kısıtlaması : Piyasada likit para dolaşımını sınırlandırma. Para şişkinliğine karşı önlem olarak paranın piyasada azalmasıyla satın alma gücünün artması, deflasyon.

Kısıt : Bunama, mahkûm olma vb. nedenlerden dolayı kanunun, bir kimsenin malını, parasını istediği gibi kullanmasına ve harcamasına engel olması, kısıtlılık, kısıtlama, hacir. Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşları tarafından kaldırılması.

Kısıtlamak : Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarını daraltmak, tahdit etmek. Sınırlamak, daraltmak. Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak.

Kısıtlama ile ilgili Cümleler

  • Ben senin kısıtlamana hayranım.
  • Senin kısıtlamanı takdir ediyorum.
  • Dış ticarete kısıtlama koymamalıyız.
  • Eski kısıtlamayı kaldırmaya karar verdiler.
  • Onu kısıtlamak zorundayız.
 

Diğer dillerde Kısıtlama anlamı nedir?

İngilizce'de Kısıtlama ne demek? : n. limitation, restriction, restraint, inhibition, constriction, qualification, straitjacket

Fransızca'da Kısıtlama : restriction [la]

Almanca'da Kısıtlama : n. Abbau, Grenze, Restriktion

Rusça'da Kısıtlama : n. ущемление (N)