Kısaltmalı kelime nedir, Kısaltmalı kelime ne demek

Kısaltmalı kelime; bir dil bilgisi terimidir.

  • Kısma ad

"Kısaltmalı kelime" ile ilgili cümle

  • "NATO (North Atlantic Treaty Organization), TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)."

Kısaltmalı kelime anlamı, kısaca tanımı:

Kısaltma : Kısaltılmış ad veya söz. Kısaltmak işi, taksir.

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Kısma : Kısmak işi.

Kısma ad : Kısaltması yapılacak kelime veya kelimelerin ünlü ve ünsüzlerinden yararlanarak gerektiğinde bir ünlü ekleyerek akılda kalabilecek bir söz oluşturma, kısaltmalı kelime, akronim: İLESAM, ASELSAN gibi.

Ad : Sayma. Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam. Sayılma. Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren kelime, isim. Herkesçe tanınmış veya işitilmiş olma durumu.