Kısmet kapısı nedir, Kısmet kapısı ne demek

Kısmet kapısı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Gelir sağlayan yer.
  • Kızın evlenip gittiği yer

Kısmet kapısı kısaca anlamı, tanımı:

Kısmet : Tanrı'nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu. Talih, kader, şans. Evlenme talihi. "Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz" anlamlarında bir seslenme sözü.

Kapı : Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Devlet dairesi. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Ev gezmesi için gidilen yer. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Gidere yol açan gereksinim.

Gelir : Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat. Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat.

Yer : Görev, makam. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. İz. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Ülke. Önem. Durum, konum, vaziyet. Durum, konum. Gezinilen, ayakla basılan taban. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal. Yerküre.