Kıt nedir, Kıt ne demek

Kıt; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı.
 • Az, yetersiz (duygu, söz vb.)

"Kıt" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sözü kıt bir adamdı." - Halikarnas Balıkçısı
 • "O devirde bizim gibi henüz askere gitmemiş şoförler çok kıttı." - A. Gündüz

Yerel Türkçe anlamı:

Isırma; ısırım. || kıt etmek: ısırıp koparmak || bir kıt iki fırt / yeddi fırt: kıtlama çay

Kıt, az bulunan

Çelik çomak oyununda, değneğin hafifçe çeliğe değmesi

Kat, yan, ön : Senin kıtında benden kötü yok.

Yön, yakın : Tarlanın kıtında bir ağaç var.

Diğer sözlük anlamları:

[Bakınız: kat]

Kıtlık

Aşık kemiğinin S şeklinde oyuk olan tarafı (bk. alçı)

Kıt anlamı, kısaca tanımı:

Kıt kanaat : "Yoksulluk içinde ve güçlükle geçinmek" anlamında kıt kanaat geçinmek deyiminde kullanılan bir söz.

Kıtı kıtına : İhtiyaca zor yetecek ölçüde.

Aklı kıt : Budala, saf.

Az : Alışılmış olandan, umulandan veya gerekenden eksik olarak. Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Azot elementinin simgesi.

Yetersiz : Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. Verimli olmayan. İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.). Gereken, istenen niteliği olmayan. Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz.

 

Söz : Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi.

Kıt ekmeği : Ölü çıkan eve komşuların gönderdiği yemek.

Kıt kıdırım : Kıtı kıtına : İplik gömleğe kıt kıdırım geldi.

Kıt ile ilgili Cümleler

 • O, para biriktirmek için yıllarca kıt kanaat geçindi.
 • Kıt kanaat geçinebildi.
 • Geçimimi kıt kanaat sağlıyorum.
 • O bir kuruş biriktirmeden kıt kanaat yaşıyor.
 • O kıt kanaat geçiniyor ve asla bir kuruş biriktirmiyor.
 • Kıt kanaat geçinmek için çok çalıştık.
 • Kıt kanaat geçinmek için Mustafa eskisinden daha çok çalışmak zorunda.

Diğer dillerde Kıt anlamı nedir?

İngilizce'de Kıt ne demek? : [Kit] adj. droughty, limited, short, scarce, scanty, few, close, constricted, exiguous, lean, meager, meagre, penurious, scant, scrimpy, skimp, skimpy, stingy

Fransızca'da Kıt : peu, rare, en petite quantité

Almanca'da Kıt : gering, karg, knapp

Rusça'da Kıt : n. бок (M)

adj. бедный, скудный, мизерный, дефицитный