Kıyam nedir, Kıyam ne demek

Kıyam; bir din b. terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Kıyam" ile ilgili cümleler

  • "Planlı ihtilalin, planlı kurtuluş, kıyam ve savaşının ilk basamağı buydu." - E. İ. Benice

Kıyam isminin anlamı, Kıyam ne demek:

Erkek ismi olarak; Kalkma, ayağa kalkma.

Kıyam tanımı, anlamı:

Kıyamet : Gürültülü karışıklık, gürültü patırtı. Büyük felaket, afet. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, mahşer günü.

Kıyamet alameti : Kıyametin kopacağını önceden gösteren belirti. İçinde yaşanılan durumu beğenmeyenlerin kullandığı bir söz.

Kıyamet gibi : Pek çok.

Kıyamet günü : Kıyamet.

Kıyamet kopmak : Bir yerde çok gürültü ve telaş olmak. kıyamet günü gelmek.

Kıyamet mi kopar : "ne olur, ne çıkar, ne önemi var" anlamında kullanılan bir söz.

Kıyamete kadar : Dünya durdukça, uzun süre.

Kıyamete kalmak : Sorun, çözülememek.

Kıyametler koparmak : Bir şeye çok kızarak bağırıp çağırmak, feryat etmek. aşırı gürültülere, kargaşaya yol açmak.

 

Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar : "herkesin yararlanabileceği şeyden bazıları yararlanır da başkalarına yararlanma fırsatı vermezlerse büyük kavga çıkar" anlamında kullanılan bir söz.

Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar : "yaşlandıktan sonra bir şey öğrenmeye, yeni bir iş yapmaya başlayan kimsenin bunu başarmaya ömrü yetmez" anlamında kullanılan bir söz.

Kış kıyamet : Yağmurlu, fırtınalı soğuk hava. Çok zorlu kış.

Kızıl kıyamet : Kızılca kıyamet.

Kızılca kıyamet : Aşırı bir biçimde gürültülü çekişme, kavga, kızıl kıyamet.

Kızılca kıyamet kopmak : Kavga, gürültü olmak.

Yüzüne bakmaya kıyamamak : Biri çok güzel olmak.

İslam : Müslümanlık.

Ölüm : Sona erme, yok olma, ortadan kalkma. Ölme biçimi. Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, ahiret yolculuğu, ebedî uyku, emrihak, irtihal, memat, mevt, vefat. İdam cezası. Ölmesi istenen canlı için kullanılan bir söz.

Diril : Diriksel. Şilte yüzü veya gömlek yapmaya yarar pamuklu bir kumaş.

Kalkma : Kalkmak işi.

Namaz : İslamın beş şartından biri olan ve Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat.

Ayak : Vücudun belden aşağı bölümü. Altılı ganyanda yer alan her bir koşu. Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü. Birtakım şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri. Mayalardan önce, makama uygun olarak çalınan veya söylenen beste. Halk edebiyatında koşuklarda kısa yedekli dizeler. Kömür ocaklarında kömürün çıkarıldığı galeri. Bir doğrunun başka bir doğruyu veya bir düzlemi kestiği nokta. Basamak. Halk edebiyatında uyak. Yürüyüşün ağırlık veya çabukluk derecesi. Futun küpü alınarak hesaplanan değer. Bacak. Göl ayağı. Yarım arşın veya 30,5 santimetre uzunluğundaki ölçü birimi, kadem, fit, fut. Karakucak ve yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş dereceden biri.

 

Durma : Durmak işi.

Ayakta : Ayağa kalkmış durumda. Telaşlı, heyecanlı bir biçimde.

Ayaklanma : Başkaldırı. Ayaklanmak işi.

Karşı : Karşılık olarak, mukabil. Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi. -e doğru. Yol, deniz, ırmak vb.nin öbür kıyısı veya yanı. Karşıt, zıt, muhalif. İçin, hakkında. Yüzünü bir şeye doğru çevirerek. Ön, kat, huzur. Bulunan yere göre önde, ileride olan.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Yetişme. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi.

Kıyamat : Kıyamet

Kıyamet köprüsü : Sırat köprüsü

Kıyamet teorisi : (biyoloji)

Kıyam ile ilgili Cümleler

  • Onlar olurken kıyametler filmlerini izlemeyi seviyorum!
  • Kıyameti kopardılar.
  • Zombi kıyameti yakın!
  • Her ne kadar bu ayakkabıları artık giymesem de, onları atmaya kıyamıyorum.
  • Kıyamet ne zaman?
  • Kendime kıyamadım.

Diğer dillerde Kıyam anlamı nedir?

Rusça'da Kıyam : n. стояние (N), восстание (N), начинание (N)