Kızgınlık çevrimi nedir, Kızgınlık çevrimi ne demek

Kızgınlık çevrimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Kızgınlık döngüsü.

Kızgınlık çevrimi anlamı, tanımı

Kızgı : Güneş sıcaklığı, ısı : Ekinler kızgıya muhtaç. Ucu ateşte kızdırılarak ağaç delmekte kullanılan biz. Can sıkıntısı. Öfke

Çevri : Bir söz veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, tevil. Girdap.

Çevrim : Devir. Elektrik enerjisinin bir başka enerjiye dönüştürülmesi. Bir elektrik akımının iletken üzerinde aldığı yol, devre.

Kızgın : Çok ısınmış, ısıtılmış ya da kızdırılmış. Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir. Kızışık, zorlu, sert, şiddetli.

Kızgınlık : Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu. Hayvanların çiftleşme isteği.

Kızgınlık döngüsü : Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci kızgınlığın başlangıcına kadar geçen süre, kızgınlık çevrimi, kızgınlık siklusu, östrüs siklusu, seksüel siklus. Proöstrüs, östrüs, metöstrüs ve diöstrüs evrelerini içerir.

Döngü : Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Kısır döngü.

Diğer dillerde Kızgınlık çevrimi anlamı nedir?

İngilizce'de Kızgınlık çevrimi ne demek ? : estrous cycle