Kızgınlık senkronizasyonu nedir, Kızgınlık senkronizasyonu ne demek

Kızgınlık senkronizasyonu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

İki veya daha fazla dişi hayvanın kızgınlıklarını aynı zamana getirme veya belli bir zamanda kızgınlık göstermelerini sağlama, östrüs senkronizasyonu.

Kızgınlık senkronizasyonu anlamı, kısaca tanımı

Kızgı : Güneş sıcaklığı, ısı : Ekinler kızgıya muhtaç. Ucu ateşte kızdırılarak ağaç delmekte kullanılan biz. Can sıkıntısı. Öfke

Kızgın : Çok ısınmış, ısıtılmış ya da kızdırılmış. Eş arayan (hayvan). Kızmış olan, öfkeli, mütehevvir. Kızışık, zorlu, sert, şiddetli.

Kızgınlık : Kızgın, ısınmış olma durumu. Öfkeli olma durumu. Hayvanların çiftleşme isteği.

Senkron : Eş zaman, asenkron karşıtı.

Senkroni : Eş zamanlılık.

Senkronizasyon : Eşleme.

Östrüs senkronizasyonu : Kızgınlık senkronizasyonu.

Bir zaman : Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle. Belirli bir süre, biraz.

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Getirme : Getirmek işi.

Sağlama : Sağlamak işi. Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğunu denetlemek için yapılmış olan kontrol işlemi, mizan.

Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut.

Zamana : Zamane, devir.

 

Östrüs : Kızgınlık.

Sağlam : Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil. Sakatlık veya hastalığı bulunmayan, sağlıklı, sıhhatli. Gerçek, inanılır bir temeli olan. (sa'ğlam) Her hâlde, muhakkak. Zarar görmemiş, bozulmamış. Güvenilir.

Hayvan : Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Diğer dillerde Kızgınlık senkronizasyonu anlamı nedir?

İngilizce'de Kızgınlık senkronizasyonu ne demek ? : estrus synchronization