Kaçma nedir, Kaçma ne demek

 • Kaçmak işi, firar

"Kaçma" ile ilgili cümleler

 • "Fabrikayı boşaltmaları için dışarıdan çağrı yapılırken kaçma arzusuyla yanıp tutuşanlar oldu." - L. Tekin

Kaçma anlamı, tanımı:

Kaçmak : Hızla koşup bir yere saklanmak. Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak. Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek. Girmek. Kaçınmak. Rengi ağarmak, uçmak. İpi kopmak. Bir yana doğru kaymak. Kız veya kadın yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak. Benzemek, andırmak. Yok olmak. Kaçgöçe uymak. Futbol ve basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak. Yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak. Hızlı koşmak. Gaz, sıvı vb. şeyler sızmak. Kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak.

Kaçmaklık : Kaçma durumu.

Kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak : Önemli işler yüzünden başka işlere yetişememek.

Abdesti kaçmak : Abdesti bozulmak.

Abes kaçmak : Söz uygun düşmemek.

Ağır kaçmak : Gücendirici olmak, uygun düşmemek. beklenenden fazla olmak.

Ayıp kaçmak : Uygun düşmemek.

Bayağı kaçmak : Söz, davranış, giyiniş yakışmamak, uygunsuz olmak.

Bucak bucak kaçmak : Bir olay, bir durum veya bir kimseyle karşılaşmamaya çalışmak.

 

Çirkin kaçmak : Söz veya davranış yersiz ve yakışıksız olmak.

Çorap kaçmak : Çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasına açılmak.

Dar kaçmak : İstemediği bir çevreden kendini dışarı atmak.

Dozu kaçmak : Dozunu kaçırmak.

Elden kaçmak : Sahip olamamak. değerlendirememek.

Gösterişe kaçmak : Gösteriş yapmaya başlamak.

Gözden kaçmak : Görülmemek, farkına varılmamak.

Horozdan kaçmak : Kadın, erkeklerden uzak durmak, onlardan kaçmak.

İfrata kaçmak : Çok ileri gitmek, aşırı davranmak.

İşin kolayına kaçmak : Derinliğine araştırmadan basit olarak düşünmek, yüzeyde kalmak, tembellik etmek.

İsrafa kaçmak : Gereksiz yere aşırı harcamalarda bulunmak.

Keyfi kaçmak : Neşesi kalmamak.

Kılıçlama kaçmak : Yan yan koşarak çaprazlamasına gitmek.

Kıyak kaçmak : Çok uygun düşmek, yakışık almak.

Kocaya kaçmak : Kız ailesinin izni olmadan ve nikâhlanmadan bir erkekle kaçmak.

Köşe bucak kaçmak : Kimseye görünmek istememek.

Kulağına kar suyu kaçmak : Bir duyum almak.

Minderden kaçmak : Güreşte oyuna katılmamak. güreşte oyun sırasında minderin dışına çıkmak.

Neşesi kaçmak : Sevinci azalmak, kederlenmek.

Pabucuna taş kaçmak : Ortaya çıkan durum karşısında tedirgin olmak.

Polemiğe kaçmak : Konudan uzaklaşıp dalaşmak.

 

Rahatı kaçmak : Rahatsız, tedirgin olmak, üzülmek.

Tabana kuvvet kaçmak : Çok hızlı, koşarak kaçmak.

Tadı kaçmak : Bir şey hoşa gidecek yönlerini yitirmek. tatsız bir duruma gelmek, tadını yitirmek.

Tavı kaçmak : Uygun zamandan yararlanamamak.

Tohuma kaçmak : Üreme veya üretme gücü kalmamak. yaşlanmak, evlenme çağı geçip kartlaşmak.

Tun tun kaçmak : Gizlice kaybolmak.

Uykusu kaçmak : Uyumak amacıyla yatmışken herhangi bir sebeple uyuyamamak. kaygılanmak, tedirgin olmak.

Yakışıksız kaçmak : Uygun düşmemek, çirkin olmak, münasebetsiz görünmek.

Firar : Kaçma, kurtulma. Bir sanık, tutuklu veya hükümlünün gözcülerin elinden kurtulması.

Kaçma eğilimi : Bir özdeğin kimyasal gerilimini (µ), logaritmik olarak veren buhar basıncına benzer nicelik (f).

Kaçma kuşkusu : Sanığın, belirsiz bir yere ya da yabancı bir ülkeye kaçma davranışında bulunması, bulunduğu yeri gizli tutması, saklanması, yer değiştirmesi ve benzeri durumlara geçmesi olasılığı karşısında duyulan duygu.

Kaçmağ : Koşmak.

Kaçmaz : Ağrı şehri, Hamur ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

Kaçma ile ilgili Cümleler

 • Onun kaçmasına yardım etmedim.
 • Kaçmada zaman kaybetmemeliyiz.
 • Kaçmadan önce onu öldür.
 • Biz onun kaçmasına yardım etmedik.
 • O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin.
 • Kaçmak için başka bir araç yok.
 • Kaçmadılar.
 • Ben sadece kaçmak zorunda kaldım.
 • Berlin duvarı Doğudaki Almanların Batıya kaçmasını engellemek için inşa edilmiştir.
 • Kaçmak cevap değildir.
 • Kaçmak için daha iyi bir şey yapamaz.
 • Biz onların kaçmasına yardım etmedik.
 • Ben gizlice kaçmadım.
 • Kaçma.

Diğer dillerde Kaçma anlamı nedir?

İngilizce'de Kaçma ne demek? : n. escape, break, flight, getaway, bunk, elopement, lapse, scamper, scuttle

Fransızca'da Kaçma : fuite [la], escapade [la], échappée [la]

Almanca'da Kaçma : n. Evasion, Flucht, Fortkommen

Rusça'da Kaçma : n. бегство (N), побег (M), уклонение (N), утечка (F)