Kabızlık nedir, Kabızlık ne demek

  • Kabız

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Yiyecek olarak tüketilen sindirim içeriğinin, sindirim kanalından geçiş süresinin uzaması, dışkının sert, kuru ve az miktarda oluşuyla belirgin rahatsızlık, peklik, konstipasyon, oppilasyon, proktostat.

İngilizce'de Kabızlık ne demek? Kabızlık ingilizcesi nedir?:

constipation, obstipation

Kabızlık hakkında bilgiler

Kabızlık ya da konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yetersiz olması (haftada üç kez veya daha az sayıda) veya bağırsak hareketlerinin %25’inden çoğunda dışkılama güçlüğü, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlık sıklıkla dışkının tam boşalmaması, dışkıda incelme ve ağrılı dışkılamaya neden olur, kabızlık olarak adlandırılır. Kabızlığa genel nüfusta %2-30 arasında rastlanır. Kabızlık bazen bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve bazen de tıkayıcı tipte dışkılama nedeniyle olabilir . Bağırsak hareketlerinde yavaşlama ^ "Constipation". eMedicine: beslenme şekli (yetersiz sıvı veya lif alımı), hormonal durum (hipotiroidi), metabolik hastalıklar (şeker hastalığı, tiroid bezinin az çalışması vb.), anismus ve bazı ilaçlara (ağrı kesici, sakinleştirici, idrar söktürücü, alerji ilaçları, bizmut içeren mide ilaçları) bağlı olarak gelişebilir Locke GR, Pemberton JH, Phillips SF (December 2000). "American Gastroenterological Association Medical Position Statement: guidelines on constipation". Gastroenterology 119 (6): 1761–6. DOI:10.1053/gast.2000.20390. PMID 11113098.. Kabızlık sorunu olan hastaların %50’sinde tıkayıcı tipte dışkılama olduğu belirlenmiştir. Kabızlığa karın ağrısı eşlik etmez, beraberinde karın ağrısı olması huzursuz bağırsak sendromu varlığında görülür . Kabzılık süresinin giderek uzaması ile birlikte dışkı sertleşip taşlaşmış dışkı (fekal impaksiyon) şekline dönüşüp bağırsak düğümlenmesine yol açabilir .

 

Kabızlık, en sık doktora müracaat edilen hastalıklardan biridir. Genelde ileri yaşlarda görülmesine karşın toplumun her kesimini etkileyebilir. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla rastlanır. Bütün erginlerin yaklaşık üçte biri yaşantılarının muayyen bir zamanında bir anus veya rektum hastalığından şikayetçi olmaktadırlar; hemoroid (basur), fissür veya fistülalar gibi.Böyle durumlarda uzman bir doktora danışmalı, işi kendi yöntemlerimize bırakmamalıyız.

Kabızlık anlamı, tanımı:

Kabız : Kavrama, el ile tutma. Azrail tarafından ruh teslim alınma, ölme. Alma. Dışkılama sıklığının azalması veya zor ve ağrılı dışkılama, peklik, kabızlık, ishal karşıtı.

 

Bağırsak : Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü.

Hareket : Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Devinim. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Yola çıkma. Davranış, tutum. Deprem. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.

Yetersiz : Verimli olmayan. Eksiği olan, yetecek kadar olmayan. İşlevini tam olarak yapamayan (organ, alet vb.). Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz. Gereken, istenen niteliği olmayan.

Dışkılama : Dışkılamak işi.

Güçlü : Nitelikleri ile etki yaratan, etkili. Gücü olan, kuvvetli, yavuz. Şiddeti çok olan. Etkisi, önemi büyük olan, sözü geçer, forslu.

Sıklık : Sık olma durumu. Sıkça geçme, kullanımı sık olma. Ses, dalga vb.nin birim zamandaki titreşim sayısı, frekans.

Dışkı : Sindirim sonunda anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kaka, bok, büyük abdest, kazurat.

Diğer dillerde Kabızlık anlamı nedir?

İngilizce'de Kabızlık ne demek? : n. constipation, costiveness

Fransızca'da Kabızlık : constipation [la]

Almanca'da Kabızlık : n. Hartleibigkeit, Konstipation, Obstipation, Verstopfung