Kaba düzen nedir, Kaba düzen ne demek

  • Şöyle böyle, üstünkörü yapılmış olan iş.
  • Çalgıları pes seslere akort etme işi

Kaba düzen tanımı, anlamı:

Düzen : Yerleştirme, tertip. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Dolap, hile. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, fetha. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik.

Çalgı : Çalgı çalma, müzik. Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Müzik topluluğu.

Akort : Uyum, uyumluluk. Armoniyi sağlayan seslerin birleşmesi. Bir çalgıda doğru ses vermesi için yapılmış olan ayar, düzen.

Şöyle : Aşağı yukarı. Şunun gibi, şuna benzer biçimde. Şu yolda, şu biçimde.

 

Böyle : Bu derece. Bu yolda, bu biçimde, hakeza. Bunun gibi, buna benzer. İçinde "ne, nasıl" vb. sorular bulunan cümlelerin sonuna geldiğinde o cümlede anlatılan şeyin hoş karşılanmadığını veya ona şaşıldığını anlatan bir söz.

Üstünkörü : (üstü'nkörü) İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, şöyle bir, baştan savma, eğreti, üstten. İnceliklerine inmeden, özen göstermeden, gelişigüzel, baştan savma yapılan.

İş : Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler.

Pes : Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin şaşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılan bir söz. Hafif, yavaş sesle söylenen, pest, ince karşıtı.

Etme : Etmek işi.