Kaba kağıt nedir, Kaba kağıt ne demek

  • Bir şey sarmak için kullanılan kalın kâğıt

Kaba kağıt tanımı, anlamı:

Cart kaba kağıt : Yüksekten atana veya çalımlı bir tavır takınana karşı "senin bu tavrına değer verilmiyor" anlamında kullanılan bir söz.

Sarmak : Sarılıp tırmanmak. Yumak yapmak. Hoşuna gitmek, zevkini okşamak. Taşıt tırmanmak, yükseğe doğru çıkmak. Bir görev veya işin yerine getirilmesini başkasına yüklemek. Kâğıt veya bir bitki yaprağıyla dürmek. Kuşatmak, çevirmek, ihata etmek. Şerit, ip vb. şeyler dolaşmak. Çevresini çevirmek, çepeçevre dolanmak, çevrelemek. Dolayında yer almak. Bir şeyi başka bir şeyin içine koyup onunla kaplamak. Örtmek. Kucaklamak. Saldırmak, hücum etmek. Yayılıp etkisi altına almak, kaplamak. Sözle saldırmak, tedirgin etmek.

Kalın : Etli, dolgun. Pes (ses). Mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü. Yoğun, akıcılığı az olan. Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı. Enli ve gür (kaş). Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan, ağırlık.