Kaba kurgu nedir, Kaba kurgu ne demek

Kaba kurgu; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir.

  • Filme son biçimini vermek üzere seçilen çekimlerin, senaryodaki sıralanışa göre birbirine eklenerek oluşturulan ilk kurgusu

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Filmin son durumunda yer almak üzere seçilmiş çekimlerin, çevirim senaryosundaki sıraya göre birbirine eklenmesine dayanan ilk kurgu işlemi.

İngilizce'de Kaba kurgu ne demek? Kaba kurgu ingilizcesi nedir?:

rough cut

Kaba kurgu anlamı, kısaca tanımı:

Kurgu : Zembereğin kurulmuş olma durumu. Bir işe hazırlamak için yapılmış olan telkin. Çatı. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir uyum ve anlam bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj. Uygulamaya geçmeyen, sadece bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon. Gerçek olmayan olay ve kahramanlardan oluşan eser. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.

Film : Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Sinemalarda gösterilen eser. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

 

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Vermek : Kök veya gövdeleri sonuna -ı (-i, -u, -ü) zarf-fiil eki almış fiillere gelerek tezlik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Kazandırmak, katmak. Dayamak. Bitki ve ağaç, ürün üretmek. Satmak. Herhangi bir şey ortaya çıkarmak, oluşturmak. Cinsel yönden kendisini kullandırmak. Doğurmak. Kızı, kadını biriyle evlendirmek. Sahip olmasını sağlamak. Tespit etmek. Bırakmak veya bağışlamak. Herhangi bir duruma yol açmak. Ondan bilmek, atfetmek. Düşünce veya bilgi anlatan şeyleri başkalarına iletmek, bildirmek. Hepsini herhangi bir duruma sokmak. Ödemek. Ayırmak, harcamak. Döndürmek, çevirmek, yöneltmek. Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir şeyi birisine eriştirmek, iletmek. Bir şey üzerinde etki yapmak, biçimini değiştirmek. Yaymak.

Çekim : Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif. Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan. Çekme işi. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon.

Senaryo : Bir olayı başka bir yöne, bir amaca ulaştırmak için uydurulan yalan. Tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film vb. eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.

Sıralanış : Sıralanma işi.