Kaba kuvvet nedir, Kaba kuvvet ne demek

Kaba kuvvet; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır.

  • Bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol

Kaba kuvvet anlamı, kısaca tanımı:

Kuvvet : Fiziksel güç, takat. Güç. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Bir ülkenin silahlı gücü. Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Şiddet, zor, cebir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü. Yeti. Düşünce, niyet.

Ulaşmak : Birbirine katılmak, dökülmek. Elde etmek, erişmek. Varmak, gelmek. Yetişmek.

Zorbalık : Zorbaca davranışta bulunma, müstebitlik.

Diğer dillerde Kaba kuvvet anlamı nedir?

İngilizce'de Kaba kuvvet ne demek? : n. jackboot