Kabadayıca nedir, Kabadayıca ne demek

Kabadayıca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kabadayı gibi olan
  • (kabadayı'ca) Kabadayıya yakışır bir biçimde.

Kabadayıca anlamı, kısaca tanımı:

Kabadayı : Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse. Bir şeyin en iyisi, başta geleni. Yürekli.

Yakış : Yakma işi.

Biçim : Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Gibi : -e benzer. İmişçesine, benzer biçimde. O anda, tam o sırada, hemen arkasından. -e yakışır biçimde.

Bir : Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Tek. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Beraber. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Aynı, benzer. Bir kez. Sadece. Eş, aynı, bir boyda.

Diğer dillerde Kabadayıca anlamı nedir?

İngilizce'de Kabadayıca ne demek? : zarf, sıfat (kaba'dayıca)