Kabare nedir, Kabare ne demek

Kabare; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
  • Meyhane.

Kabare hakkında bilgiler

Kabare, her türlü güncel sorunu ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelen tiyatro türü. Özellikle siyasal ve toplumsal konulara yoğunlaşan kabarede, ezgiler, danslar, skeçler, monologlar, diyaloglar ve hatta saydam gösterileri ve kısa filmlere de yer verilir. Kabare, güldürücü ve eğlendirici olmasına rağmen, temelde ciddi tiyatro türleri arasında kabul edilir. Kabare kelimesi, Fransızca meyhane anlamına gelen cabaretden türetilmiştir.

Kabare tanımı, anlamı:

Gösteri : Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi.

Meyhane : İçki satılan ve içilen yer, içki yeri. Kabare.

Kabare tiyatrosu : Genellikle güncel konuları iğneleyici, yerici, taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro.

 

Kabareci : Kabare oynayan oyuncu.

Kabarecilik : Kabarecinin yaptığı iş.

Eğlence : Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse. Eğlenme işi, sefahat.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Güncel : Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel.

Sorun : Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem. Sıkıntı veren durum, dert.

İnce : Tiz (ses), pes karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Zayıf. Ayrıntılı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Hafif, gücü az. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı.

Alay : Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Hayvan topluluğu.

İğne : İki şeyi birbirine tutturmaya yarar ince, uzun, ucu sivri, metal araç. Bazı böceklerin kendilerini savunmak için kullandıkları organ. Bazı araçların ucu sivri parçaları. Oltanın ucundaki küçük çengel. Bitkilerde yumurtacıkla tepecik arasındaki sapçık. Dokunaklı söz. Genellikle kadınların süs olarak elbiselerinin göğüs, yaka vb. yerlerine taktıkları süs eşyası. Kas veya damar yoluyla vücuda sıvı bir ilacı basınçla vermek amacıyla enjektör ucuna takılan, boru biçiminde, ucu keskin metal araç. Toplu iğnenin süs olarak kullanılan, iri başlı, renkli bir türü. Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç.

 

Çeşitli : Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi.

Kabare kuklası : Kabare türü tiyatroda oynatılan kukla.

Kabarende : Tığının kesici ağzı dışbükey eğmeçli olan ve kalın talaş çıkaran rende.

Kabaret tiyatrosu : İspanyolca caba reita, yani «renkli çanak» anlamına gelen bu tür tiyatro, her türlü güncel sorunu ve özellikle siyasal ve toplumsal konulan ince bir alayla, iğneleyici, yerici, taşlayıcı bir tutumla ele alıp toplum eleştirisine yönelir. Dışta güldürücü ve eğlendirici olmasına karşm, temelde ciddi olan bu tür gösteride ezgiler, danslar, skeçler, monologlar, diyaloglar, diyalar, kısa filmler, kısacası tasarlanan eleştiri için ne gerekiyorsa onu sahneye getiren «renkli» bir karışım vardır.

Diğer dillerde Kabare anlamı nedir?

İngilizce'de Kabare ne demek? : n. cabaret

Fransızca'da Kabare : cabaret [le]

Almanca'da Kabare : n. Cabaret, Kabarett, Kleinkunst, Nachtlokal

Rusça'da Kabare : n. кабаре (N)