Kabataslak nedir, Kabataslak ne demek

Kabataslak; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bir şeyin ayrıntılarına girmeden ana çizgilerini belirten

"Kabataslak" ile ilgili cümleler

  • "Biz burada sadece tekâmül seyrine göre kabataslak bir tasnif denemesi yaptık." - A. K. Tecer

Kabataslak kısaca anlamı, tanımı:

Ayrıntı : Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat, detay.

Girme : Girmek işi.

Çizgi : Bir noktanın yürütülmesiyle oluşan biçim. Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat, tahril. Temel. Yüz ve vücut hatlarının her biri. Bir durumdan başka bir duruma atlanan, geçilen yer, sınır.

Belirten : Tamlayan.

Kabataslak araştırma : Bir bilimsel inceleme tasarımına dayanmayan ve bilgi üretme işlemine ilişkin ilke ve kurallara yeterince özen göstermeyen araştırma.

Diğer dillerde Kabataslak anlamı nedir?

İngilizce'de Kabataslak ne demek? : adj. rough, in outline, sketchy, rude

Fransızca'da Kabataslak : grossièrement

Almanca'da Kabataslak : der Rohenwurf

Rusça'da Kabataslak : adj. схематичный, примитивный