Kadınlı erkekli nedir, Kadınlı erkekli ne demek

Kadınlı erkekli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Kadın erkek karışık.
  • Kadın erkek karışık olarak

"Kadınlı erkekli" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kadınlı erkekli köylü dizilerinin acele acele bizim yöne geldiklerini görüyorum." - R. H. Karay

Kadınlı erkekli kısaca anlamı, tanımı:

Kadınlı : Kadını olan.

Kadın : Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen. Analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri olan. Hizmetçi bayan. Bayan.

Erkekli : Erkeği olan.

Erkek : Koca. İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sert, kolay bükülmez. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Sözüne güvenilir, mert. Sperma oluşturan organizma. Yetişkin adam, bay, er kişi.

Karışık : Çalkantı, kargaşa, gerginlik içinde olan. Dolu. Halk inancına göre cin ve perilerle ilişkisi olan. Karışmış. Saf olmayan. Ayrı nitelikteki şeylerden oluşmuş. Düzensiz, dağınık, intizamsız. Anlaşılması güç olan, açık seçik olmayan, çapraşık.