Kaldırım kabadayılığı nedir, Kaldırım kabadayılığı ne demek

  • Adi ve basit, seviyesiz, yersiz veya gereksiz güç gösterisi

Kaldırım kabadayılığı kısaca anlamı, tanımı:

Kaldırım : Yaya kaldırımı. Yollarda taşlarla yapılmış olan döşeme.

Kabadayı : Bir şeyin en iyisi, başta geleni. Yürekli. Kendine özgü namus kurallarını esas alıp toplum kurallarının dışına çıkarak zorbalık yapan kimse.

Basit : Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Kolay. Süssüz, gösterişsiz.

Seviyesiz : Düzeysiz.

Yersiz : Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız. Barınacak yeri olmayan.

Gereksiz : Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz. Boş yere.

Gösteri : İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.