Kalender nedir, Kalender ne demek

Kalender; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü kimse, ehlidil, rint
  • Özensiz, kılıksız bir biçimde.
  • Özensiz giyinmiş, kılıksız kimse.
  • Yalnız birisi hareketli üst üste konulmuş belirli sayıda silindirden meydana gelen ve düzgün yüzeyli kâğıt üretmek için kullanılan bir makine.

"Kalender" ile ilgili cümle

  • "İnsan kalender gezmekten rahat edebilir." - H. Taner

Kalender isminin anlamı, Kalender ne demek:

Erkek ismi olarak; Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan alçak gönüllü kimse.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Erzurum ili, Horasan ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Siirt ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Ağrı kenti, Murat bucağına bağlı bir bölge.

Kalender kısaca anlamı, tanımı:

Kalender meşrep : Düşünce ve davranışlarında kalender olan (kimse).

Kale : Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer. Malatya iline bağlı ilçelerden biri. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılmış olan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer. Denizli iline bağlı ilçelerden biri.

 

Kalenderce : Kalendere yakışır. (kalende'rce) Kalendere yakışır bir biçimde.

Kalenderiye : Dünya malına, gösterişe önem vermeyen bir tarikat.

Kalenderlik : Kalender olma durumu.

Gösterişsiz : Gösterişi olmayan, mütevazı. Gösteriş yapmayan. Görkemsiz.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Alçak : Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain. Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer). Kısa (boy).

Gönüllü : Seven kimse veya sevgili. Bir işi yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenen. Çok istekli.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Ehlidil : Gönül eri.

Rint : Sarhoş, ayyaş kimse. Gönül eri.

Özensiz : Özenmeden, isteksizce iş yapan (kimse). Özen gösterilmeyen, itinasız.

Kılıksız : Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süfli bir biçimde. Giyimi düzgün olmayan, sünepe, kıyafetsiz, süfli.

Bir : Eş, aynı, bir boyda. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Beraber. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Bir kez. Aynı, benzer. Tek. Sayıların ilki.

Kalenderdere : Ardahan ili, Damal ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Kalenderi : Bir halk şiiri türü. müz. Bu şiirin, halk şairleri tarafından yapılmış bestesi. (Halk edebiyatı terimi) Saz şairleri mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün tartısında düzdükleri gazellere bu adı verirler. (h.y.) Tekke ozanlarının, düşüncelerini, dünya görüşlerini, tarikat yollarını dile getirmek amacıyla, hece ya da aruzla söyledikleri, biçimce değişik olabilen koşuklar. Saz ozanlarının "mef-ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün" ölçüsünü kullanarak gazel, murabba, muhammes, müseddes biçimlerinde yazdıkları, kendine özgü bir ezgi ile okunan koşuklara halk yazınında verile ad.

 

Kalenderleşme : Kalenderleşmek işi.

Kalenderleşmek : Kalenderce davranmak veya yaşamak.

Kalenderoğlu : Çorum ili, Sungurlu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Diğer dillerde Kalender anlamı nedir?

İngilizce'de Kalender ne demek? : [Kalender (der) ] n. calendar, chart showing the months of a year; schedule, timetable

n. calendar, chart showing the months of a year (including days and weeks); schedule, timetable

adj. carefree, unconventional, philosophic, philosophical

Fransızca'da Kalender : débonnaire

Almanca'da Kalender : n. Eigenbrötler, Sonderling