Kalifikasyon nedir, Kalifikasyon ne demek

Kalifikasyon; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır.

  • Niteliklilik

Kalifikasyon hakkında bilgiler

Validasyon ve kalifikasyon bir ürünün, bir sürecin veya bir sistemin işlevini, önceden belirlenmiş gerekliliklere uygun olarak yerine getirdiğine emin olmak için gerçekleştirilen çalışmalardır. Validasyon ve kalifikasyon, ISO 9000 gibi kalite sistemlerinin temelini oluşturur. Bir sistemin validasyonu ve kalifikasyonu, sistemi kullanan kişiler tarafından değil, bağımsız kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Yapılan işlemlerin hepsi belgelenmelidir. Belgeleme işlemi "yazdığını yap, yaptığını yaz" kuralıyla açıklanır. Validasyonu açıklamak için "doğru işlemi mi yapıyorsun?", kalifikasyonu açıklamak için "işlemi doğru yapıyor musun?" soruları sorulabilir. Bu terimlerin kullanımı sektöre ve kullanıldığı alana göre değişebilir. Hatta birbirlerinin yerine kullanıldıkları da olur.

Kalifikasyon anlamı, tanımı

Kali : Artık, bundan sonra

Gerçekleştirilme : Gerçekleştirilmek işi.

Niteliklilik : Nitelikli olma durumu, kalifikasyon.

Belgelenme : Belgelenmek işi.

Gereklilik : Gerekli olma durumu, lüzum. Zorunluluk.

Nitelikli : Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı. Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, kalifiye. Bir şeye nitelik bakımından üstünlük kazandıran, kaliteli.

 

Açıklamak : Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

Belgeleme : Belgelemek işi, tevsik. Bir çalışma için gerekli belgeleri arama ve sağlama, belgelere dayandırma, dokümantasyon.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Bir süre : Kısa bir müddet, bir müddet. Belirsiz bir müddet, bir müddet.

Açıklama : Açıklamak işi, izah.

Iso 9000 : İşletmelere kalite yönetim kılavuzu sağlayan ve kalite sisteminin ögelerini tanımlayan uluslararası kalite ölçünleri serisi.

Çalışma : Çalışmak işi, emek, say. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki suyun azalması veya çoğalması sonucu ağacın biçim ve boyutlarının değişmesi. Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması.

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Yap yap : Yavaş yavaş. Tembel, yavaş davranan. Doğru yürüyemeyen, dengesiz (kimse için). Yavaş yavaş, usul usul, sessizce.

 

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Önceden : Başlarken, başlangıçta, daha önce, evvelce.

Sektör : Bölüm, kol, dal, kesim. Manyetik tamburun, manyetik diskin veya bir disk paketinin üzerindeki, veri ortamının önceden belirlenmiş açılı yer değiştirmesi sırasında manyetik kafaların erişebildiği, bir iz veya bant parçası. Aynı işi yapan topluluk.

Gerçek : Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Doğruluk. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Yapay olmayan. Temel, başlıca, asıl. Gerçeklik.

Diğer dillerde Kalidin anlamı nedir?

İngilizce'de Kalidin ne demek ? : calidin